Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

„Idźcie i głoście” 20-lecie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

IIzaproszenie-akcja1-1_1

kliknij – powiększ