Informacja na temat obrad RADY DIAK Diecezji Ełckiej

Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej Pani Aneta Wolna, na podstawie Statutu Akcji Katolickiej w Polsce rozdział IV art. 26, zwołała zwyczajne zebranie Rady DIAK na dzień 25 lutego 2017 r.  Obrady odbyły się Centrum Pastoralno – Administracyjnym w Ełku przy Placu Katedralnym 1.  Spotkanie członków Rady DIAK rozpoczęto modlitwą pod przewodnictwem księdza doktora  Macieja Gilewskiego – Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej.

Miłym akcentem przed rozpoczęciem posiedzenia Rady, było złożenie życzeń księdzu Maciejowi z okazji dnia imienin.

Na przewodniczącego  zebrania został powołany Pan Marek Sawicki /Parafia pw. NMP Królowej Apostołów w Ełku/; na zastępcę przewodniczącego – Pan Krzysztof Anuszkiewicz / Parafia pw. M.B. Częstochowskiej w Augustowie/; na sekretarza – Pani Cecylia Bednarek /Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach/. Przewodniczący zebrania po stwierdzeniu praworządności obrad Rady, poprosił o przegłosowanie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

W trakcie obrad wysłuchano sprawozdania Prezesa Zarządu DIAK  za 2016 rok Pani Anety Wolnej. Analizy sprawozdań złożonych przez poszczególne POAK dokonała Pani Cecylia Bednarek – sekretarz DIAK. Sprawozdanie z zakresu spraw finansowych przedstawiła Pani Lucyna Charyton – skarbnik DIAK. Następnie Pani Bożena Kulinkowska /Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach/, w imieniu Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. Przedstawione uczestnikom obrad Rady dokumenty, były podstawą udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK za 2016 rok.

Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu działania został omówiony „Harmonogram działań DIAK na 2017 rok” przez  Pana Krzysztofa Anuszkiewicza – Wiceprezesa DIAK.

W ramach wolnych wniosków wystąpiła Pani dr Teresa Rugienis –Witkowska, która przedstawiła obszerne sprawozdanie z uczestnictwa w Radzie Krajowej Akcji Katolickiej.

Modlitwa oraz Błogosławieństwem  udzielonym przez Księdza Asystenta zakończono zwyczajne obrady Rady  DIAK Diecezji Ełckiej.

Sekretarz Zebrania – Cecylia Bednarek

patrz – galeria

16938668_1564631653565516_1743275233545750390_n

2017-02-26