W Pelplinie świętowano 20-lecie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

W Pelplinie 22 października świętowano 20-lecie Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej. Mszy św. w kaplicy Collegium Marianum przewodniczył biskup Ryszard Kasyna, który stwierdził, że „Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej”.

Rozpoczynając homilię biskup pelpliński wyraził ufność, że patron dnia  św. Jan Paweł II „pomoże u Boga wyprosić członkom Akcji Katolickiej, zgodnie z hasłem rozpoczynający się dzisiaj w diecezji pelplińskiej Dni Społecznych Akcji Katolickiej, trwanie przy Chrystusie, podążanie za Chrystusem i wyjście do świata, by go ewangelizować i odczuwać radość Ewangelii”.

Kaznodzieja akcentował potrzebę zaangażowania Akcji Katolickiej w życie poszczególnych parafii, gdyż „Kościół Powszechny rozpoznajemy włączając się w rytm życia parafialnego”. W tym kontekście bp Kasyna sformułował zasadę, iż „Akcja Katolicka zgromadzona wokół proboszcza powinna być otwarta na współpracę ze wszystkimi grupami parafialnymi, aby jednoczyć i służyć a nie aby zabłysnąć ponad innych”. Hierarcha dodał, że Akacja Katolicka „tym jest mocniejsza, im bardziej pełni posługę jedności wespół z Chrystusem i Kościołem”.

Biskup przypomniał, że we współczesnej mentalności nie rzadko pojawia się zasada: jak najmniej dać, jak najwięcej otrzymać. Tendencja ta jest obecna w różnych przestrzeniach życia. W tym kontekście kaznodzieja przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II skierowane do Akcji Katolickiej, które było wołaniem o dojrzałych chrześcijan. Mówił papież: „Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej”.

 Przy tej okazji bp Kasyna radził ostrożność przed zasadzkami tego świata, a wśród nich podkreślił pesymizm, który ogarnia również uczniów Chrystusa. Stąd misja katolików świeckich, zdaniem biskupa, powinna być szczególnie ukierunkowana na ukazanie „radości i piękna Ewangelii”.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie, podczas którego historię i osiągnięcia Akcji Katolickiej w diecezji pelplińskiej przypomniała jej prezes Danuta Mikołajczyk.

Wykład o zadaniach Akcji Katolickiej zaprezentował biskup Wiesław Śmigiel. Biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej zaakcentował potrzebę współpracy członków AK z hierarchią Kościoła, zaznaczył przy tym, że nie może to zwalniać świeckich z ich aktywności i wysuwania inicjatyw na rzecz ewangelizacji współczesnego świata. Hierarcha ostrzegał przed samozadowoleniem polskich katolików, gdyż „w Polsce mamy do czynienia z laicyzacją”. Prelegent dodał, że „są prądy i pewne ośrodki, która pragną laicyzacji”. Ma to osłabiać autorytet Kościoła i rozmywać pewne zasady. Dlatego bp Śmigiel apelował do Akcji Katolickiej o stawienie czoła problemowi obojętności, pojawiającej się również w wśród katolików. Biskup wskazywał na potrzebę zaangażowania się członków AK w inicjatywy duszpasterskie diecezji a także w sprawę ochrony życia poczętego i nowych powołań kapłańskich. Dodał, że sukcesem Akcji Katolickiej jest widoczna obecność jej członków w życiu społecznym, w tym w samorządach lokalnych i parlamencie. Zachęcał do ciągłej aktywności.

Spotkanie podsumował jego współorganizator i asystent kościelny Akcji Katolickiej ks. kan. Andrzej Szopiński.

Longina Tomaszewicz

————————————

Do Pielgrzyma

22 X 2016 r. po raz XX do stolicy diecezji przybyli na inaugurację corocznych Dni Społecznych  przedstawiciele oddziałów Akcji Katolickiej.

Hasło XX Dni Społecznych „ Trwać- Iść – Radować się”.

Mszy św. w kaplicy Collegium Marianum przewodniczył biskup Ryszard Kasyna, który powiedział, że „Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej”.

Na 22 X przypadało wspomnienie św. Jana Pawła II,  ksiądz  biskup wyraził ufność, że patron dnia  „pomoże u Boga wyprosić członkom Akcji Katolickiej, zgodnie z hasłem rozpoczynające się w diecezji pelplińskiej Dni Społecznych Akcji Katolickiej, Trwanie przy Chrystusie, Podążanie za Chrystusem i wyjście do świata, by go ewangelizować i odczuwać Radość Ewangelii”.

Nasz duszpasterz widzi potrzebę zaangażowania się  Akcji Katolickiej w życie poszczególnych parafii, gdyż „Kościół Powszechny rozpoznajemy włączając się w rytm życia parafialnego”. Stwierdził również, iż „Akcja Katolicka zgromadzona wokół proboszcza powinna być otwarta na współpracę ze wszystkimi grupami parafialnymi, aby jednoczyć i służyć a nie aby zabłysnąć ponad innych”. Biskup diecezjalny stwierdził, że Akacja Katolicka „tym jest mocniejsza, im bardziej pełni posługę jedności wespół z Chrystusem i Kościołem”. Dodał również , że Akcja Katolicka „ ma być  zawsze Akcją misyjną, diecezjalną, organizacją ludzi świeckich, która promuje jedność”.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie, podczas którego historię i osiągnięcia Akcji Katolickiej w diecezji pelplińskiej przypomniała jej prezes Danuta Mikołajczyk.

Wykład o zadaniach Akcji Katolickiej zaprezentował biskup Wiesław Śmigiel. Biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej zaakcentował potrzebę współpracy członków AK z hierarchią Kościoła, zaznaczył przy tym, że nie może to zwalniać katolików świeckich z ich aktywności i wysuwania inicjatyw na rzecz ewangelizacji współczesnego świata. Duszpasterz  ostrzegał przed samozadowoleniem polskich katolików, gdyż „w Polsce mamy do czynienia z laicyzacją”. Mówił , że „są prądy i pewne ośrodki, która pragną laicyzacji”. Ma ona  osłabiać autorytet Kościoła i rozmywać zasady. Dlatego bp Śmigiel apelował do Akcji Katolickiej o stawienie czoła problemowi obojętności, pojawiającej się również w wśród katolików.

Spotkanie podsumował jego współorganizator i asystent kościelny Akcji Katolickiej ks. kan. Andrzej Szopiński.

2016-11-17