Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

XX Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej

XX Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Oddział w Ostródzie.

Zebrane środki pozwolą przeprowadzić rewitalizację budynku na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który świadczyć będzie usługi społeczne w ramach programu „Za życiem”.

W programie aukcja obrazów i darów VIP-ów oraz koncert Zespołu PECTUS.

Prowadzenie Paweł Burczyk.

[więcej]

2017-12-14