Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. płocka. AK Diecezji Płockiej obecna w Rzymie na kanonizacji papieży bł. bł. Jana XXIII i Jana Pawła II.