Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. płocka. Rekolekcje i Rada AKDP 2015. VIII Płocki Maraton Biblijny. Uroczystości powitania Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej.