Diec. płocka. VII Sympozjum w Płocku: „Droga, Prawda i Życie współczesnego człowieka”.