Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. rzeszowska. Uroczystość Chrystusa Króla – święto patronalne KSM i Akcji Katolickiej. Zebranie AK Diecezji Rzeszowskiej.