Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. tarnowska. „Abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16). III Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. VIII Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Tarnów, 17. X 2015 r.