Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Arch. wrocławska. 11.11.2015; Msza św. za Ojczyznę, poświęcenie sztandaru – POAK w parafii NMP Nieustającej Pomocy.