Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Diec. zielonogórsko-gorzowska. Zdjęcia z XVI Dnia Papieskiego z 08.10.2016 r. w parafii pw. Św. Urbana w Zielonej Górze.