„Idźmy i głośmy z Maryją”. Spotkanie w archikatedrze częstochowskiej.