Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

II Kongres Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z okazji XX-lecia powstania. Szczecin, 20-21.11.2015r.