Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. Odważny dialog ze światem. Katolik nie może być bierny. (19.09.2015)