Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Materiały do pobrania

 

AK KONGRES LOGO KOLOR  AK KONGRES LOGO BW

POBIERZ                                                                             POBIERZ

2015IIKongresLogopdf

POBIERZ – PDF