Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

DIAK

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
      Prezes
      Wiceprezes
      Członkowie Zarządu

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej:
      Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej
      członkowie AK mianowani do Rady DIAK przez Biskupa Diecezjalnego

Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący
      Członkowie

Diecezjalny Asystent Kościelny