Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

POAK

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
      Prezes
      Wiceprezes
      Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący
      Członkowie

Parafialny Asystent Kościelny