Sympozjum – „Idźcie i głoście – wyzwania dla katolików”.