Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

Instaurare Omnia in Christo. W Mocy Bożego Ducha! Rekolekcje i spotkania asystentów diecezjalnych AK. [galeria]