1. Nowy Sącz – Różaniec ojców w intencji ustawodawców RP