Chrześcijanin w życiu politycznym

Pod takim tytułem 1 grudnia br., w  Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbędzie się konferencja organizowana przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej oraz Zespół Parlamentarny Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jej uczestnikami będą członkowie wymienionych stowarzyszeń działający w sferze publicznej – parlamentarzyści, radni oraz pracownicy lokalnych samorządów z całego kraju. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli również arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz   kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Program konferencji:

11.00 ? powitanie uczestników  ? prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko i poseł Robert Telus, przewodniczący zespołu parlamentarnego

– wystąpienie ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej

11.20 – wystąpienia zaproszonych gości

– abp Celestino Migliore

– kard. Kazimierz Nycz

11.30 ?Od Roberta Schumana do Sejmu RP Anno Domino 2012? ?  wykład ks. dr Kazimierza Kurka

12.30 ?Polityczne, związkowe i obywatelskie powinności polskich katolików; dylematy, spory, sukcesy? ? wykład  drBarbary Fedyszak ? Radziejowskiej

13.15 ?Chrześcijanin w polityce lokalnej – na przykładzie doświadczeń w samorządzie częstochowskim? ? wykład dr hab.Konrada Głębockiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy

14.00 ?Duszpasterstwo polskich parlamentarzystów jako przejaw  troski Kościoła o duchową formację posłów i senatorów oraz chrześcijański wymiar zaangażowania polityków polskiego parlamentu w przestrzeń życia publicznego? ? wykład  ks.Pawła Powierzy, kapelana kaplicy sejmowej i duszpasterza parlamentarzystów

14.45 – zakończenie konferencji

13-11-2012