Komunikat KAI. Posłowie z ruchów katolickich krytykują wypowiedź min. Kudryckiej nt. krzyży na uczelniach

kaim

Posłowie z ruchów katolickich krytykują wypowiedź min. Kudryckiej nt. krzyży na uczelniach

Stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi i stanowiska zajętego przez Barbarę Kudrycką ? Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dotyczyły usuwania krzyża z sal uczelni wyższych w Polsce wyrazili członkowie Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Podajemy treść stanowiska, podpisanego przez przewodniczącego Zespołu Roberta Telusa:

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w sprawie wypowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, dotyczącej usuwania symbolu krzyża z uczelni wyższych.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wyrażają stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi i stanowiska zajętego przez panią Barbarę Kudrycką ? Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dotyczyły usuwania krzyża z sal uczelni wyższych w Polsce. Barbara Kudrycka publicznie i w sposób jednoznaczny poparła decyzję rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Janusza Ostoi-Zagórskiego, który bez porozumienia z Senatem uczelni zadecydował o usunięciu krzyża nie tylko z gabinetu rektora, ale również z sali Senatu Uniwersytetu. Pojawiły się również informacje, iż rektor nie wyraził także zgody na to, by profesorowie ubrani w togi wzięli udział we Mszy Świętej inaugurującej rok akademicki.

Należy podkreślić, że nie jest to pierwsze wystąpienie Minister Barbary Kudryckiej, w którym w sposób otwarty opowiada się przeciwko obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Lansowany na polskich uczelniach kult świeckości i wypaczonej tolerancji staje się coraz bardziej agresywny, a wydarzenia ostatnich dni wpisują się w antycywilizacyjną walkę z krzyżem i wszystkimi wartościami, które on symbolizuje.

Obrona obecności krzyża w polskiej przestrzeni publicznej jest zawsze obroną istoty człowieczeństwa i polskiej tożsamości narodowej.

Przewodniczący Zespołu – Robert Telus

aw / Warszawa. Katolicka Agencja Informacyjna. ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 grudnia 2012. Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

 2012-12-07 14:56:00