Od modlitwy do akcji

Patronalne Święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży obchodzono w tym roku w Archidiecezji Wrocławskiej szczególnie uroczyście. Do parafii p.w. Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym przybyli licznie członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z różnych parafii archidiecezji z księżmi asystentami, którzy przed Mszą Św. odpustową spotkali się z zaproszoną na uroczystości Panią Haliną Szydełko – Prezesem Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Honorowego Gościa serdecznie powitali: ks. dr Marian Biskup asystent diecezjalny Akcji Katolickiej oraz Eugeniusz Kaźmierczak Prezes Zarządu AIAK.

Pani Prezes przedstawiła aktualną sytuację Akcji Katolickiej w Polsce, sprawy organizacyjne, kondycję finansową, najważniejsze dokonania w ostatnim okresie oraz planowane przedsięwzięcia na przyszłość, w szczególności najistotniejsze kierunki i zadania w przeżywanym obecnie Roku Wiary. Na zakończenie wręczyła legitymacje członkowskie sześciu nowo mianowanym prezesom Zarządu POAK.Patronalne Święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży obchodzono w tym roku w Archidiecezji Wrocławskiej szczególnie uroczyście. Do parafii p.w. Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym przybyli licznie członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z różnych parafii archidiecezji z księżmi asystentami, którzy przed Mszą Św. odpustową spotkali się z zaproszoną na uroczystości Panią Haliną Szydełko – Prezesem Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Honorowego Gościa serdecznie powitali: ks. dr Marian Biskup asystent diecezjalny Akcji Katolickiej oraz Eugeniusz Kaźmierczak Prezes Zarządu AIAK.

Po spotkaniu została odprawiona  Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem  ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego transmitowana przez TV Polonia i Katolickie Radio Rodzina z Wrocławia.  W homilii biskup Andrzej, nawiązując do misji Akcji Katolickiej powiedział: ? Każde zwycięskie działanie katolików, a więc ?akcja?, ma źródło w modlitwie, w medytacji. Od medytacji i modlitwy katolickiej, trzeba przechodzić do akcji katolickiej, do katolickiego działania.

Przed błogosławieństwem i rozesłaniem, do uczestników uroczystości skierowała słowa Halina Szydełko Prezes Zarządu KIAK: ?Księże Biskupie, czcigodni Kapłani, drodzy Państwo przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zyskuje ono szczególny wyraz właśnie teraz u progu ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI roku wiary. Roku wiary, w którym modlimy się o żywą i głęboką wiarę ale także o błogosławieństwo Boże dla nas, dla naszej ojczyzny, dla całego świata. Błogosławiony Jan Paweł II mówił: Jeżeli pragniecie uczynić Chrystusa, Króla Wieków swoim Panem nie możecie zapominać o jego stałej i wiecznej obecności. Żyjmy zatem tą świadomością stałej obecności Chrystusa. Uczyńmy Go Panem każdej chwili naszego życia, uczyńmy Go Panem naszej przyszłości. Niech przemienia nasze serca i naszą rzeczywistość. Dzisiejsze święto jest okazją aby złożyć podziękowania dla tych tysięcy członków Akcji Katolickiej za trud codziennego budowania Królestwa Bożego tu na Ziemi, aby podziękować wszystkim kapłanom, którzy towarzyszą nam w tej pracy, krajowemu asystentowi Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Mariuszowi Leszczyńskiemu oraz wszystkim duszpasterzom diecezji. Na ręce Ekscelencji księdza biskupa pragnę złożyć te podziękowania za opiekę duchową i wspieranie nas w naszej codziennej misji, naszym powołaniu. Bóg zapłać.?

W obchodach uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w Brzegu Dolnym uczestniczyli także Sybiracy i członkowie dolnośląskiej Solidarności, liczne poczty sztandarowe Akcji Katolickiej, KSM, Solidarności, szkół. Oprawę muzyczną zapewnił świętujący swoje 10-lecie parafialny chór ?Oremus?. (bu)

29-11-2012

patrz galeria

2