Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Poski. Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

kep-episkopat

Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z niepokojem dostrzega pojawiające się w ostatnim czasie oznaki wrogości skierowanej przeciwko religii. Ich niedawnym, jakże bolesnym przejawem, była próba profanacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Niepokój budzi brak szacunku dla tego świętego i czczonego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie wizerunku.

Takie postawy ukazują głębokie rozdarcie współczesnego człowieka i uprzedzenia wobec wartości chrześcijańskich. W jakiejś mierze nastawienia te są skutkiem niechęci wobec Kościoła katolickiego, duchowieństwa i w ogóle chrześcijaństwa. Właściwą odpowiedzią na te zjawiska jest modlitwa i duchowe wynagrodzenie. W związku z tym, w duchu solidarności z jasnogórską wspólnotą zakonną wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy z poczucia chrześcijańskiej miłości podejmują zadośćuczynienie za ten i inne akty braku szacunku wobec świętości.

Mamy nadzieję, że przeżywane dziś przez nas tak boleśnie sytuacje wpłyną na zmianę postaw tych, którzy zatracili poczucie szacunku wobec tego, co dla wielu jest święte.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

? Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

? Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP

? Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP

 *

 Prośba o modlitwę ekspiacyjną

W duchu powyższego Oświadczenia, Zarząd Krajowego Instytutu i Asystent Krajowy Akcji Katolickiej w Polsce proszą Członków Stowarzyszenia o podjęcie modlitwy ekspiacyjnej, indywidualnej i zbiorowej, odmawiając kolejno jeden dziesiątek Różańca przez 20 dni, począwszy od Wigilii Narodzenia Pańskiego bieżącego roku.