Przesłanie po konferencji: Chrześcijanin w życiu politycznym

Warszawa, dnia 1 grudnia 2012 r.

?Chrześcijanin w życiu politycznym?

My, członkowie Akcji Katolickiej oraz Parlamentarzyści, skupieni w Zespole Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, zebrani w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na konferencji pt. ?Chrześcijanin w życiu politycznym?, uznając politykę jako troskę o dobro wspólne, pragniemy brać czynny udział w życiu społeczno-politycznym Kraju, stosownie do posiadanych umiejętności i kompetencji, zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, kładąc szczególny nacisk na godną postawę etyczną.

Uznajemy konieczność swego zaangażowania w promowanie wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej, aby uniwersalne zasady moralne, których naucza i broni Kościół, były na co dzień praktykowane i przekładały się na porządek prawny. W tym kontekście widzimy potrzebę kształtowania sumień i przenikania wartościami ewangelicznymi życia prywatnego, zawodowego i publicznego.

Pragniemy to czynić przez dawanie indywidualnego świadectwa swego życia, zgodnie z Ewangelią oraz przez dążenie do stanowienia prawa w duchu nauki społecznej Kościoła katolickiego. W spos

Ojczyzna nasza stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale w duchu solidaryzmu i odpowiedzialności społecznej. Podstawowym problemem pozostaje sprawa zachowania ładu moralnego, będącego fundamentem życia każdego człowieka i społeczeństwa.ób szczególny będziemy troszczyć się o małżeństwo i rodzinę tak bardzo obecnie zagrożone.

Polsce potrzeba ludzi sumienia! Głos poprawnie ukształtowanego sumienia może być nieraz trudny i wymagający. Będzie więc od nas oczekiwał odwagi i wytrwałości w obronie dobra i determinacji w przeciwstawianiu się złu, w myśl słów św. Pawła: ?Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj? (Rz 12, 21).

przesłanie – 

info.: Bożena Ulewicz, członek Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej ds. kontaktów z mediami
foto.: Teresa Kałudzińska, Jerzy Siwek, Robert Lis, Jerzy Skórkiewicz, Stefan Purol

———————–

informacje o konferencji podane przez:
– transmisja na YouTube  (pełna transmisja konferencji z podziałem na wystąpienia)
– transmisja iTv Sejm  (pełna transmisja konferencji)
– KAI, Rola katolików w życiu politycznym  
– Wiara.pl za KAI, Nuncjusz Apostolski uczestniczył w konferencji o udziale chrześcijan w polityce 
– Gość.pl za KAI, Sumienie polityka 
– RadioMaryja.pl – Chrześcijanin w życiu politycznym 
– Niedziela.pl – Chrześcijanin w życiu politycznym 
– Deon.pl – Sejm: „Chrześcijanin w życiu politycznym” 

patrz galeria