W sejmie o miejscu katolików w polityce

logo_ak

Dnia 1 grudnia, w Sali Kolumnowej Sejmu RP , spotkało się 300 przedstawicieli Akcji Katolickiej ze wszystkich diecezji, którzy przybyli tego dnia do Warszawy na konferencję ?Chrześcijanin w życiu politycznym?. Z tą inicjatywą zwrócił się  parę miesięcy wcześniej, do prezes Zarządu KIAK Haliny Szydełko, poseł Robert Telus ? przewodniczący  Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło i Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zaakceptowany pomysł został programowo przygotowany przez  Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce przy współpracy z Zespołem.

Historycznym wydarzeniem, nazwał sobotnią konferencję, wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński, witając w siedzibie parlamentu  nuncjusza apostolskiego abpa Celestino Migliore oraz licznie przybyłych przedstawicieli Akcji Katolickiej z całej Polski na czele z prezes Zarządu KIAK Haliną Szydełko i asystentem kościelnym stowarzyszenia bp Mariuszem Leszczyńskim.  Odpowiadając na powitanie arcybiskup Migliore pogratulował  inicjatywy spotkania, podkreślając fakt że Konferencja ?Chrześcijanin w życiu politycznym? odbywa się w  tak ważnym miejscu jak Sejm  RP. W swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii udziału katolików  w polityce, mówiąc m.in. ?Siła polskiego katolicyzmu nie może być redukowana jedynie do przemyśleń, do działań nielicznych osób zaangażowanych bezpośrednio w politykę, chociaż potrzebujemy coraz więcej dobrych katolików aktywnych w życiu politycznym. Ta siła wymaga przede wszystkim związku między wiarą i życiem większości, czasem milczącej, ale na tyle czujnej, że idzie ponad i patrzy dalej, niż jakakolwiek konkretna przynależność polityczna.?

Z kolei  biskup Leszczyński w swoim wystąpieniu skonstatował, że katolicy świeccy powinni traktować swoją wiarę poważnie, ?bo tylko silna wiara ma szansę zwyciężyć współczesną niewiarę?. Podkreślił również, że  potrzeba dziś świeckich ?nie aroganckich, nie nierozważnych w mowie, nie dyskutujących, ale ludzi znających swą religię, wchodzących w nią, wiedzących dokładnie, gdzie się znajdują; wiedzących czego się trzymać, a czego nie, znających swoje Credo tak dobrze, że mogą zdawać z niego rachunek; znających tak dobrze historię, że mogą jej bronić?.

Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów ks. dr Kazimierza Kurka ? b. duszpasterza Stowarzyszenia Rodzin Katolickiej,  który przedstawił sylwetkę Roberta Schumana, jednego z twórców idei zjednoczonej Europy ukazując jak ważne miejsce w  jego życiu, oraz jego politycznych przyjaciół, zajmowała wiara i stała formacja chrześcijańska.

Kolejna prelegentka, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska  omówiła polityczne, związkowe i obywatelskie powinności polskich katolików. Zwróciła uwagę na charakterystyczne dystansowanie się katolików od polityki, którą zwykło się uważać za brudną i nieetyczną. Opierając się na badaniach socjologicznych zaprezentowała jak kształtują się poglądy Polaków na temat aktywności w życiu politycznym.  „Ci, którzy wybierają politykę, sukces i karierę to ludzie częściej niewierzący, o poglądach lewicowych, dla których Jan Paweł II nie jest autorytetem. (…) . Wskazała, że dla ludzi zanurzonych w wartościach chrześcijańskich  priorytetami w życiu są: rodzina, praca, religia. Znana socjolog i publicystka zwróciła uwagę, że katolicy w Polsce dzielą się na tych, co „lepiej lub gorzej toczą boje o władzę?  i tych, ?którzy ich wybierają?. Jej zdaniem, od tych wzajemnych relacji zależy, czy polityczne powinności polskiego katolika będą lub nie będą miały wpływ na rzeczywistość społeczno-polityczną kraju.

Dr Konrad Głębocki, członek Rady KIAK i wiceprzewodniczący Rady  Miasta Częstochowy podzielił się swoimi doświadczeniami z pracy w lokalnym samorządzie zdominowanym  ostatnio przez lewicę podejmującą tak kontrowersyjne decyzje jak uchwalenie dofinansowania in vitro, czy zwiększanie liczby punktów alkoholowych w mieście. Jako pozytywny przykład podał współpracę Częstochowy z innymi miastami Maryjnymi.

Ostatnie wystąpienie wygłosił kapelan parlamentarzystów ks. Paweł Powierza, który podkreślił, że nie można tworzyć rzeczywistości europejskiej bez korzeni wiary, które determinują naszą tożsamość, a prawo stanowione powinno być jak najbliższe, jeśli nie tożsame z prawem Bożym ? z prawem naturalnym. Przypomniał słowa papieża Benedykta XVI, że w czasach, kiedy w świecie uruchomione zostały mechanizmy przeorientowania prawa nakierowanego na próby tworzenia ?nowego człowieka?, tylko w Kościele broni się prawa naturalnego i tylko Kościół jest jeszcze miejscem, które broni rozumu we współczesnym świecie.

Na zakończenie konferencji odczytane zostało przesłane, w którym organizatorzy i uczestnicy: członkowie Akcji Katolickiej oraz Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło i Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zgodnie podkreślili konieczność angażowania się  w promowanie wartości chrześcijańskich w przestrzeni  publicznej, aby uniwersalne zasady moralne których naucza i broni Kościół, były na co dzień praktykowane i przekładały się na porządek prawny.

02-12-2012