Życzenia. Boże Narodzenie 2012

Warszawa, Boże Narodzenie 2012,
Nowy Rok 2013

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy (J 1,14).

Życzymy, aby święta Bożego Narodzenia były dobrą okazją do refleksji nad tajemnicąSłowa wcielonego i ponownego odkrycia tajemnicy wiary. Niech objawione w Dzieciątku Jezus życie kształtuje codzienność, przemieniają i napełnia niegasnącą nadzieją.

Rok Wiary niech pobudza do owocnego dzieła apostolstwa, i niech pozwoli cieszyć się jego trwałymi owocami.

Niech Chrystus Król hojnie błogosławi!

Z serdecznym pozdrowieniem i darem modlitwy

Bp Mariusz Leszczyński, Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej