Nie można akceptować prawa sprzecznego z rozumem

logo_ak

Podczas rozpoczętego dzisiaj (23 bm.)  w Warszawie   32. posiedzenia plenarnego Sejmu RP posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu łącznie pięć projektów dotyczących tzw. związków partnerskich. Wszystkie są nie do przyjęcia z punktu widzenia ludzi, dla których najważniejsze są wartości rodzinne i normalność. Wszystkie godzą w instytucję rodziny i otwierają furtkę dla legalizacji związków homoseksualnych. Nieprzypadkowa jest osoba posła, wyznaczonego do  uzasadnienia czterech spośród pięciu projektów, nie kryjącego swej orientacji homoseksualnej.

Nawet gdyby proponowane projekty miały dotyczyć wyłącznie osób heteroseksualnych, nie ulega wątpliwości, że takie prawodawstwo jest szkodliwe dla rodziny. Przecież chodzi wyłącznie  o to, aby z jednej strony można było korzystać z przywilejów zastrzeżonych dla normalnych małżeństw, z drugiej zaś równocześnie bardzo szybko się rozstać. Jest to oferta życia bez odpowiedzialności opierająca się na instrumentalnym traktowaniu drugiego człowieka.

Wszystkie te propozycje  wpisują się w jeden projekt ideologiczny, którego celem jest  zniszczenie dorobku i tożsamości Europy opartej na wartościach chrześcijańskich, wśród których rodzina zawsze stanowiła trwały fundament życia społecznego. Nie tylko w Europie zachodniej, ale już tu, w polskim parlamencie widzimy jak współczesny liberalizm uporczywie i bezwzględnie atakuje  najważniejsze  instytucje życia chrześcijańskiego.

Jako członkowie Akcji Katolickiej z niepokojem obserwujemy działania, w których człowiek zatraca godność otrzymaną od Boga. W stworzonym przez Niego świecie jesteśmy jedynymi istotami, które wyróżnił rozumem i wolną wolą. Nie można dłużej przyglądać się biernie próbom legalizacji prawa, które nadużywając wolnej woli zdecydowanie stoi w sprzeczności z rozumem. Oczekujemy od naszych parlamentarzystów rozsądku i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji tak bardzo znaczących dla przyszłego kształtu polskiego społeczeństwa.

23-01-2013

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickie