Boże Narodzenie 2013 – życzenia

 

Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił  wyrzekać się siebie samego.
Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo.
Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.
Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się mnie nie lękał.
Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.
Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.
Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się ?synem Bożym?.
Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.
Narodziłem się w prostocie, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.
Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.
                                                                                                 Orędzie z groty betlejemskiej

 

Tajemnica Bożego Narodzenia odkrywa przed nami piękno daru Miłości Boga, który jest ofiarowany człowiekowi. Życzę, aby czas świąteczny był źródłem łaski i umocnienia wszystkich darów otrzymanych od Boga. Niech Boży Pokój napełni serca ufnie przyjmujące Boga do swego życia.

+ Marek Solarczyk                                                                                Halina Szydełko
Krajowy Asystent Kościelny                                                                       Prezes Zarządu

Akcji Katolickiej w Polsce                                                           Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
                                                                                                                           w Polsce