95 rocznica pobytu Achlillesa Ratti we Włostowie z Panią Prezes

 

W dniu 8 września wspólnota Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we Włostowie uroczyście obchodziła 95 rocznicę pobytu w parafii Nuncjiusza Apostolskiego w Polsce Achillesa Ratti, który w 1922 został wybrany na papieża i przyjął imię Piusa XI. To właśnie ten Papież 29 czerwca 1931 roku wydał Encyklikę Non Abbiamo Bisogno powołująca stowarzyszenie ludzi świeckich – Akcję Katolicką.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą i przywołaniem postaci Achillesa Ratti, który na zaproszenie Michała Karskiego – Szambelana Papieskiego, gościł we Włostowie w 1918 roku. Na pamiątkę tego wydarzenie przy ulicy sandomierskiej wystawiono obelisk z tablica informacyjną, o który troszczy się POAK. Kolejnym punktem spotkania był wybór nowego parafialnego Zarządu AK, jak również podsumowano działalność ostatnich czterech lat pracy – przywołując takie dzieła jak prowadzenie przez AK przedszkola we Włostowie, tworzenie Izby Pamięci, remonty i troska o przydrożne kapliczki czy figury, wspólne pielgrzymki i wiele innych inicjatyw. Powitano też nowych członków AK i zarysowano plan działań na kolejne lata współpracy między nowym Zarządem, a członkami AK. Całe spotkanie uświetniła obecność pani Haliny Szydełko – prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, która przyjęła sprawozdanie z działalności AK w diecezji sandomierskiej i przedstawiła sytuacje AK w Polsce i w zachodniej Europie, wyrażając chęć rozszerzenia jej o ziemie wschodnie Europy.

ks. Artur Barański

11-09-2013

patrz galeria

 1