Delegaci Akcji Katolickiej spotkają się w Warszawie

logo_ak

W najbliższą sobotę, w Warszawie, zbiera się Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Podczas dwudniowego posiedzenia przedstawiciele struktur diecezjalnych wysłuchają sprawozdania z działalności Zarządu KIAK, które przedstawi prezes Halina Szydełko. O finansach mówić będzie  skarbnik Mieczysław Falkowski , a sprawozdanie   Komisji Rewizyjnej odczyta jej przewodniczący Edward Ośko. Sekretarz Zarządu KIAK Kazimierz Kryla zapozna delegatów z obszerną informacją z działalności Diecezjalnych Instytutów.

Z przygotowanego raportu wyłania się obraz naszych struktur w kraju.  Aktualnie Akcja Katolicka w Polsce skupia ok. 25 tys. członków zrzeszonych w 1866 oddziałach parafialnych.  Najliczniejsze struktury działają w diecezji tarnowskiej ? 4067 członków, 183 POAK, przemyskiej – 3386, 295, bielsko-żywieckiej ? 1440, 78 i poznańskiej ? 1130, 86. Od 500 do 900 członków posiadają diecezjalne instytuty w Rzeszowie, Częstochowie, Wrocławiu, Kaliszu, Płocku, Warszawie, Krakowie i Katowicach. Oddziały AK prowadzą szeroką działalność oświatowo-wychowawczą, kulturalną, wydawniczą, charytatywną i  turystyczno-sportową. Organizują także konferencje i sympozja naukowe. Corocznie organizacja włącza się w przygotowanie Dnia Papieskiego.

Podczas obrad delegaci będą rozmawiali o nowych zadaniach na ten rok, wśród których można wymienić kampanię na rzecz świętowania niedzieli, a także włączanie się w działania w obronie życia oraz przeciwko procedurze in vitro i związkom partnerskim. Stowarzyszenie coraz aktywniej uczestniczy w życiu społeczno-politycznym kraju. Efektem tego nowego kierunku była  m.in. konferencja ?Chrześcijanin w życiu politycznym?, która grudniu ubiegłego roku odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu, w obecności nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore.

Na uwagę zasługują również inicjatywy służące odrodzeniu stowarzyszenia w krajach dawnego bloku wschodniego. Od ponad roku działa Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej. Poprzez spotkania środowisk katolickich trwają przygotowania mające na celu utworzenie struktur AK na Litwie. Swoim wsparciem służy Sekretariat Międzynarodowego Forum AK zainteresowany dalszym rozwojem organizacji  w Europie i na świecie, w dobie postępującej laicyzacji.

Bożena Ulewicz, członek Zarządu KIAK ds. kontaktów z mediami

09-04-2013