Dziękujemy J. Em. Ks. Kard. Stanisławowi Dziwiszowi

logo_ak

Prezes Zarządu KIAK, w imieniu stowarzyszenia, skierowała list do J. Em. Metropolity Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza z podziękowaniem za homilię wygłoszoną podczas uroczystości Bożego Ciała w Krakowie, odnoszącą się m.in. do nadrzędności prawa Bożego nad prawem stanowionym przez instytucje prawodawcze.

Warszawa, 7 czerwca 2013 r.

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale,

W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej pragnę podziękować Waszej Eminencji za przypomnienie w homilii, wygłoszonej podczas uroczystości Bożego Ciała w Krakowie, podstawowej prawdy o nadrzędności prawa Bożego nad prawem stanowionym przez instytucje prawodawcze.

Jak bardzo potrzebne było odważne wyrażenie tego stanowiska w sytuacji, gdy na poziomie parlamentarnym usiłuje się zaprowadzać regulacje prawne sprzeczne z prawem Bożym i naturalnym, świadczy gwałtowna reakcja środowisk usiłujących zburzyć społeczny porządek, oparty na wartościach chrześcijańskich. Nic więc dziwnego, że wypowiedź Księdza Kardynała spotkała się z godnym ubolewania atakiem niektórych polityków i mediów, podważających prawo Kościoła do upominania się o uznanie nadrzędności prawa Bożego nad prawem stanowionym. To jawna próba ingerencji w misję Kościoła, odpowiedzialnego za ewangelizację i formację chrześcijańską społeczeństwa, w tym także polityków, odwołujących się do światopoglądu katolickiego.

Członkowie Akcji Katolickiej, wdzięczni Waszej Eminencji za okazywaną im życzliwość i troskę, zapewniają o nieustannej modlitwie w Jego intencjach. Łączę wyrazy głębokiego szacunku

____________________________________________

Jego Eminencja,
Najdostojniejszy
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski
Kraków

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej