Gratulacje i życzenia. Ks. bp Mariusz Leszczyński obchodzić będzie jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich i 15-lecia sakry biskupiej.

 

W najbliższy piątek, ks. bp Mariusz Leszczyński obchodzić będzie jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich i 15-lecia sakry biskupiej. W uroczystościach, które odbędą się w konkatedrze w Lubaczowie (w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej), uczestniczyć będzie prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko.

Z tej okazji skierowała na ręce czcigodnego jubilata okolicznościowy adres następującej treści:

Warszawa, 4 lipca 2013 r.

 J.E.
Ks. Bp. dr hab. Mariusz Leszczyński
Biskup Pomocniczy
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Z okazji 30-lecia święceń kapłańskich i 15-lecia sakry biskupiej pragnę złożyć Jego Ekscelencji najserdeczniejsze gratulacje w imieniu Akcji Katolickiej w Polsce, stowarzyszenia, któremu Ksiądz Biskup służył opieką duchową w czasie dwóch kadencji, trwających 10 lat.
Ten mały jubileusz warto również dołączyć do wymienionych rocznic, gdyż był to okres bardzo znamienny w historii naszej organizacji, nacechowany intensywną pracą włożoną w jej rozwój, znaczną aktywnością Akcji Katolickiej na forum międzynarodowym, a także coraz bardziej widoczną obecnością naszego stowarzyszenia w życiu publicznym kraju.
Z całego serca dziękujemy Jego Ekscelencji, jako wieloletniemu Krajowemu Asystentowi Kościelnemu stowarzyszenia, za szczerą pomoc w pokonywaniu wielu trudów tej wspólnej drogi w umacnianiu Akcji Katolickiej.

Chcę wyrazić w imieniu własnym i członków Akcji Katolickiej w Polsce wdzięczność za dobro, które otrzymaliśmy od Księdza Biskupa i przekazać serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Prosimy w modlitwie, aby Duch Święty wspomagał Jego Ekscelencję w sprawowaniu najwyższego kapłaństwa, aby z miłością i mądrością Apostołów przez wiele kolejnych lat mógł służyć Ksiądz Biskup Kościołowi i Ludowi Bożemu.

Szczęść Boże!

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

patra galeria

 bpLeszczynski2