?JA JESTEM DROGĄ?. W trosce o człowieka i dobro wspólne. Rekolekcje i posiedzenie Rady KIAK

3

 

Przyjęcie kierunków działania i planu finansowego na rok 2014 oraz ustalenia dotyczące udziału stowarzyszenia w dziękczynieniu za kanonizację Jana Pawła II były tematami zakończonego dzisiaj (17 bm.) posiedzenia Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Po raz pierwszy z przedstawicielami diecezji i asystentami kościelnymi spotkał się bp Marek Solarczyk, nowo mianowany asystent Akcji Katolickiej w Polsce. W swym wystąpieniu podkreślił, że działalność stowarzyszenia wymaga szacunku i życzliwości. – Czas jest trudny i wymagający, co odczuwamy w diecezjach, parafiach, a nawet w rodzinach – powiedział biskup Solarczyk ? jest to prawdziwe wyzwanie dla nas w tych sprawach, za jakie ponosimy odpowiedzialność i na jakie mamy wpływ. Świeccy powinni być widoczni i aktywni w każdej sferze życia publicznego. Czasy są trudne, ale jako ludzie wiary bądźmy optymistami.

Podczas dwudniowego spotkania delegatów diecezjalnych i asystentów kościelnych organizacji podsumowano m.in. październikową konferencję ?Wolna niedziela? oraz omówiono kolejną, która 30 listopada odbędzie się w Sejmie pod hasłem ?W trosce o człowieka i dobro wspólne?. Po raz kolejny partnerem Akcji Katolickiej będzie Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruch Światło ? Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich skupiający posłów z PiS, SP i PO. Ważnym tematem posiedzenia było zbliżające się 20-lecie odrodzenia Akcji Katolickiej po II wojnie światowej, co nastąpiło na wyraźne życzenie bł. Jana Pawła II. Pierwsze struktury stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów ?ad limina? z Janem Pawłem II w 1993 r. W całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata, patronalnego święta Akcji Katolickiej.

W obchody rocznicowe wprowadzi II Kongres Akcji Katolickiej, który przy akceptacji Rady KIAK zaplanowano na wrzesień 2015 roku, w Krakowie. Rok 2014 w działalności stowarzyszenia upłynie zatem pod znakiem przygotowań do tego wydarzenia, które zdaniem prezes Zarządu KIAK Haliny Szydełko nie będzie tylko konferencją podsumowującą mijające 20-lecie w historii Akcji Katolickiej w Polsce, lecz będzie miało za cel skierować organizację ku bardziej aktywnemu udziałowi w życiu publicznym kraju. – Jestem przekonana ? powiedziała Halina Szydełko ? że nasze stowarzyszenie, którego członkowie od lat uczestniczą  w procesie formacji duchowej, intelektualnej i obywatelskiej jest gotowe do podjęcia współodpowiedzialności za Kościół i  współdecydowania  o sprawach kraju, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i  ogólnopolskim. Polacy potrzebują przemian nie tylko społeczno-ekonomicznych, lecz   równie mocno potrzebują inspiracji duchowo-religijnych i moralnych.

Delegaci diecezjalni Akcji Katolickiej oraz asystenci wzięli również udział w rekolekcjach, które poprowadził ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski (KUL). Tematem wiodącym był ?Chrześcijanin i jego codzienna duchowość?. Uświęcanie codzienności to najważniejsze wyzwanie dla chrześcijanina. Każdego dnia Bóg zaprasza człowieka do przyjęcia Jego Ducha jako Swojego daru. Rekolekcjonista podkreślił znaczenie Eucharystii ? sakramentu przemiany, gdyż najgłębsza przemiana chrześcijanina dokonuje się w Jezusie Chrystusie obecnym w Eucharystii. Lecz dlaczego, pomimo naszego uczestniczenia w Eucharystii, w naszym życiu tak mało widać Chrystusa ? Jego prawdy, dobroci i miłosierdzia. Dzieje się tak, gdyż niedostatecznie podporządkowujemy nasze życie Bogu. Nie możemy zapominać, że jedyna droga do Niego prowadzi przez Chrystusa, który powiedział ?Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie? (J. 14, 1-12). To najważniejsze przesłanie płynące do nas z Ewangelii.

Bożena Ulewicz, Członek Zarządu KIAK ds. kontaktów z mediami; foto.: Jerzy Siwek

2013-11-17

patrz galeria

 003