Papież Benedykt XVI podjął decyzję o rezygnacji z urzędu

Radio Watykańskie poinformowało, iż decyzję taką Papież ogłosił w czasie konsystorza zwyczajnego w Watykanie.

– Będziemy się modlić, bo ten fakt trzeba przyjąć w atmosferze wiary. Zwłaszcza, że Papież podejmuje ten krok w Roku Wiary ? skomentował to wydarzenie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik po ogłoszeniu decyzji Benedykta XVI o rezygnacji z urzędu.

Akcja Katolicka w Polsce dziękuje Jego Świątobliwości Benedyktowi XVI za dar pontyfikatu, w czasie którego przewodniczył Kościołowi Powszechnemu z właściwym sobie oddaniem, rozwagą i modlitwą. Pragniemy podziękować za słowa, które kierował do naszego stowarzyszenia w wymiarze światowym, szczególnie za Jego ostatni list nadesłany do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej w sierpniu ubiegłego roku.

Zwracając się do laikatu papież pisał: ?Angażujcie się w pracę na rzecz misji Kościoła modlitwą, nauczaniem, aktywnym udziałem w życiu Kościoła, przy jednoczesnym  pozytywnym i uważnym odniesieniu do świata, w poszukiwaniu znaków czasu. Nie dajcie się zmęczyć pracą na rzecz poważnego angażowania się w formację, do której jesteście zobowiązani jako ludzie wierzący i wezwani do odważnego i wiarygodnego świadectwa w życiu społecznym, tak aby Ewangelia była zawsze światłem nadziei w chwilach trudnych i mrocznych, które bardzo często są elementem ludzkiego doświadczenia?.

Z pełną odpowiedzialnością pragnę zapewnić, że jako członkowie Akcji Katolickiej w Polsce podejmiemy to wezwanie, które dotyka najważniejszych elementów naszej misji, jaką wypełniamy w Kościele.

 Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

 

Oświadczenie złożone przez Benedykta XVI złożył wobec Kolegium Kardynalskiego

 

Najdrożsi Bracia,

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża. Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

W Watykanie, 10 lutego 2013 r.