Pismo do ambasadora Egiptu w Polsce skierowane w imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

logo_ak

Warszawa, 20.08.2013 r.

J. E.
Pan Reda Abdelrahman Bebars
Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce
Warszawa

Ekscelencjo, Szanowny Panie Ambasadorze

Jak cała Polska i większość Polaków jesteśmy poruszeni wydarzeniami, jakie mają miejsce w ostatnich dniach w Egipcie. Pański kraj i Pańscy rodacy cieszą się uznaniem i sympatią Polaków, niemniej jednak niepokoi nas konflikt zaistniały w Egipcie, szczególnie zaś jego reperkusje widoczne w licznych przykładach ataków skierowanych na chrześcijan i kościoły chrześcijańskie.

Głęboko zasmuca nas fakt nękania ludzi – naszych braci i sióstr w wierze oraz niszczenia świątyń – będących nie tylko kolebką duchowości wiernych Kościoła koptyjskiego, znaczącej mniejszości religijnej w Pańskim kraju, lecz także świadectwem jakże bogatego dziedzictwa kulturowego Egiptu.

Na ręce Jego Ekscelencji pragnę, w imieniu Akcji Katolickiej w Polsce, przekazać wyrazy głębokiego zaniepokojenia o los chrześcijan w Egipcie – zarówno wiernych Kościoła koptyjskiego jak i innych Kościołów, które poprzez swą posługę wpisują się w uniwersalne dzieło miłości Boga i bliźniego.

Z wyrazami szacunku

Halina SzydełkoPrezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Pismo –