Powierzmy Bogu i Maryi papieża Franciszka

logo_ak

Tydzień temu uczestniczyłam w odbywającej się w Rzymie, zorganizowanej przez Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej, konferencji na temat historii tej zasłużonej dla Kościoła organizacji. Był to szczególny okres, zwany Sede vacante. Gwałtowny wiatr, który zerwał się w tym czasie nad Wiecznym Miastem, przyjęliśmy jako znak Ducha Świętego, przed zbliżającym się konklawe.

Niewątpliwie, w stolicy chrześcijańskiego świata dał się odczuć nastrój oczekiwania. Wymieniano ewentualnych kandydatów na Stolicę Piotrową. Były to na ogół nazwiska, które pojawiają się również w prasie. Przedstawiciele wszystkich obecnych na konferencji krajów, zgodnie twierdzili, że kimkolwiek by nie był nowy papież, będziemy go wspierać naszą modlitwą. Jak już wspominałam w swojej relacji, w konferencji uczestniczył Emilio Inzaurraga, prezes Akcji Katolickiej z Argentyny, już drugą kadencję przewodniczący Międzynarodowego Forum AK. Z tym większą radością przyjęłam wiadomość, że nowym biskupem Rzymu został jego rodak, kardynał Jorge Mario Bergoglio, arcybiskup Buenos Aires.

Nie sprawdziły się prognozy ?wszystkowiedzących? mediów. Kardynałowie uczestniczący w konklawe w pełni zaufali  Duchowi Świętemu.

Ufając w Boży plan tego wyboru Akcja Katolicka w Polsce powierza Ojca Świętego Franciszka łasce Bożej Opatrzności i opiece Maryi, Matki wszystkich narodów.

Halina Szydełko

13-03-2013

Papierz Franciszek zainaugurował pontyfikat html1