Prezes Halina Szydełko na spotkaniu w Zielonej Górze

W dniu 10 czerwca prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko gościła w Zielonej Górze. Podczas wizyty odbyło się  spotkanie z liderami AK i KSM, na którym poruszono sprawy ożywienia współpracy i wzajemnego wspierania w realizowanych dziełach ewangelizacyjnych.

Głównym elementem wizyty było jednak spotkanie z Zarządem DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, któremu towarzyszyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Stanisław Rzeźniczak, prezes DIAK poprzednich kadencji oraz przewodniczący Prezydium Krajowego KSM Łukasz Brodzik. Spotkanie poprowadziła prezes AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Urszula Furtak, przedstawiając prowadzoną działalność ale przede wszystkim osoby, dzięki którym podejmowanych i realizowanych jest wiele dzieł w Kościele diecezjalnym, ale również promieniującym na cały kraj.

Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Halina Szydełko przybliżyła ogólnopolskie inicjatyw AK, w tym m.in. ideę i zaangażowanie władz krajowych stowarzyszenia w sprawie szeroko pojętego świętowania niedzieli. Mają temu służyć ulotki, plakaty i szeroko prowadzona akcja promocyjna w mediach. Ponadto zaprosiła do uczestnictwa w organizowanej w Sejmie w dniu 30 listopada kolejnej konferencji pt. ?W trosce o człowieka i dobro wspólne?. Pani prezes podjęła również temat materiałów formacyjnych wydawanych przez AK.

Zebrani pozytywnie ocenili materiały formacyjne, służące do pogłębienia naszego życia duchowego. W dyskusji oceniono je jako często ponadczasowe i wielce przydatne dla naszych członków. W diecezji znajdują się takie POAK-i, które zamawiają je dla wszystkich swoich członków.

Podczas spotkania przybliżono wiele inicjatyw aktualnie realizowanych przez DIAK. Ideę konkursu ?Ojczyzno Ma? omówił Marek Kuczyński, koordynator konkursu oraz rzecznik  prasowy DIAK. Prowadzony konkurs dociera do miejscowości, gdzie nie ma oddziałów AK. Uczestniczy w nim ponad 250 uczniów, w roku bieżącym ze Szkół Podstawowych. Finał odbędzie się jako część obchodów wojewódzkich Święta Niepodległości. Prezes DIAK Urszula Furtak omówiła przygotowania do pielgrzymki krajowej na Jasną Górę zwracając uwagę, że w roku bieżącym wyjedzie blisko jedna czwarta wszystkich naszych członków. Piotr Kirziejonek ? przewodniczący Rady Oświatowej przy DIAK, powołanej w celu promocji Szkół Katolickich, omówił temat funkcjonowania i promocji  tych szkół w Zielonej Górze. Z kolei Ryszard Łotarewicz poinformował o organizacji tradycyjnych zawodów wędkarskich, które tym razem odbędą się 6 lipca nad jeziorem Goszcze w Lubrzy. Stanisław Rzeźniczak i Łukasz Brodzik przekazali informacje z terenu diecezji, uzyskane poprzez odwiedzenie parafii i zachęcanie ks. proboszczów do zakładania POAK-ów. O planowanych rekolekcjach w dniach 6-8 września w Gościkowie-Paradyżu poinformowała prezes DIAK. Podczas rekolekcji odbędzie się także Rada DIAK. Omówiono również temat XIII Dnia Papieskiego, które w tym roku będą przebiegać pod hasłem ?Jan Paweł II – papież dialogu?. Intencją zebranych jest by tego dnia świętować w Teatrze Lubuskim z programem poświęconym błogosławionemu Janowi Pawłowi II.  Kolejną inicjatywę diecezjalną ? Przegląd Pieśni Patriotycznej – przybliżył naszemu gościowi Stanisław Walner, informując o dużym zainteresowaniu listopadową imprezą. Ryszard Furtak omówił propozycję Zarządu DIAK, dotyczącą szkolenia na temat pozyskiwania środków finansowych i ich rozliczania.

Ryszard Furtak, sekretarz DIAK; foto.: Ryszard Furtak

11-06-2013

patrz galeria

 4