Prezes KIAK w Tarnowie

Na zaproszenie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Prezes Zarządu KIAK  Halina Szydełko gościła 7 grudnia br. w Tarnowie. Pani Prezes została przyjęta przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, a następnie spotkała się z Asystentem diecezjalnym  ks. dr Janem Bartoszkiem i członkami Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK.

Podczas posiedzenia Zarządu Prezes DIAK  Bożena Kwitowska przedstawiła – w formie prezentacji multimedialnej -działalność stowarzyszenia w diecezji tarnowskiej. Omawiano bieżące inicjatywy oraz plany AK w wymiarze ogólnopolskim i diecezjalnym, a także różnorodne działania podejmowane przez oddziały parafialne.

Poruszano aktualne tematy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem roli Akcji Katolickiej w życiu publicznym.

Bożena Kwitowska, Prezes Zarządu DIAK

08-12-2013