Rada KIAK. Podsumowanie i plany.

Obradująca w minioną sobotę (13 bm.) Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Zarządu KIAK, w tym również finansowe, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący komisji,  Edward Ośko, z uznaniem podkreślił szeroko prowadzoną działalność zarówno w kraju, jak i za granicą. Miernikiem aktywności Zarządu była chociażby liczba oświadczeń wydanych w ciągu minionego roku. Akcja Katolicka  apelowała w obronie wolnych mediów, w tym Telewizji Trwam, w obronie życie ? w specjalnym liście skierowanym do parlamentarzystów. Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko wyrażała poparcie dla protestujących w obronie lekcji historii. Protestowano przeciwko szkodliwym zapisom konwencji w/s zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Stowarzyszenie inicjowało i włączało się w ważne akcje społeczne. Uczestniczono w marszach w obronie rodziny oraz wolnych mediów. W większości parafii wywieszono plakaty przypominające o obowiązku godnego ubioru w kościele. Po raz kolejny pod patronatem prezes Zarządu KIAK odbył się Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej w Krakowie. Po raz pierwszy Krajowy Instytut desygnował swoich kandydatów do rad programowych mediów publicznych ? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła sześciu  spośród rekomendowanych.

Na uwagę zasługuje  także współpraca  z zagranicznymi strukturami stowarzyszenia ? Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej, Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, a także niedawno powołaną organizacją we Lwowie nawiązującą do bogatych doświadczeń przedwojennej AK w archidiecezji lwowskiej.

Podczas posiedzenia Rady KIAK mówiono również o najbliższych planach. Na ten rok zaplanowano m.in. kampanię informacyjną ?W niedzielę nie kupuję?, której celem jest przypomnienie o obowiązku świętowania niedzieli.  Odbędzie się również doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę, która tym razem będzie miała charakter ekspiacyjny za profanację wizerunku Matki Bożej. Pielgrzymkę poprzedzi konferencja na temat bioetyki i stanowiska KEP w tej sprawie.

kazanie ks. bp. M. Leszczyńskiego –   

Bożena Ulewicz, członek Zarządu KIAK ds. kontaktów z mediami

16-04-2013

patrz galeria

 1