Sprawozdanie z działalności DIAK w roku 2013

 

Formularz – .

Wypełniony formularz przesyłamy na email – .

Termin nadsyłania (nieprzekraczalny) – 27 stycznia 2014 r.

Elżbieta Kaczmarek, Dyrektor Biura KIAK

18-12-2013