Uroczystość Chrystusa Króla ? święto Akcji Katolickiej

 

W najbliższą niedzielę, jak co roku, Kościół katolicki obchodzić będzie uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy się rok liturgiczny, który przeżywaliśmy jako Rok Wiary. Tego dnia swoje święto patronalne obchodzi Akcja Katolicka.

Święto Chrystusa Króla dla stowarzyszenia ustanowił statut zredagowany  przez prymasa Augusta Hlonda i zatwierdzony przez  papieża Piusa XI pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada 1930 roku. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, najwyższą sankcję prawną. Pięć lat wcześniej ten sam papież wprowadził uroczystość Chrystusa Króla do kalendarza liturgicznego (encyklika Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. ). Było to na zakończenie roku jubileuszowego. Encyklika  Piusa XI  przeciwstawiając się silnym tendencjom ateistycznym i laickim podkreślała znaczenie misji Jezusa Chrystusa jako Króla sprawującego władzę nad człowiekiem i całym światem.

Swoje święto patronalne struktury Akcji Katolickiej obchodzić będą w diecezjach i parafiach. Zwyczajowo tego dnia przyjmowani są nowi członkowie stowarzyszenia; często wręczane są dekrety członkom rad diecezjalnych i asystentom kościelnym. W całym kraju odbywają się również liczne konferencje podkreślające szczególny charakter uroczystości.

Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko oraz Krajowy Asystent Kościelny biskup Marek Solarczyk wezmą udział w Kongresie Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej odbywającym się w dniach 23-24 listopada pod hasłem Nowa Ewangelizacja Charyzmatem Akcji Katolickiej. W sobotę  otwarcie kongresu poprzedzi Msza św. we wrocławskiej katedrze, której przewodniczyć będzie bp Solarczyk. W części oficjalnej osobom zasłużonym dla Akcji Katolickiej wręczone zostaną statuetki Chrystusa Króla. Część konferencyjna odbędzie się w auli Papieskiego Wydziału  Teologicznego.  Podczas dwóch paneli będzie można wysłuchać wykładów abp. Józefa Kupnego ? metropolity wrocławskiego, bp. Grzegorza Rysia, ks. prof. Tadeusza Borutki i ks. prof. Stanisława Dyka, którzy  będą mówić m.in. o eklezjalnym wymiarze Akcji Katolickiej i wyzwaniu dla stowarzyszenia, jakim jest nowa ewangelizacja.

W niedzielę, 24 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla, Mszy św., kończącej Rok Wiary, odprawionej we wrocławskiej katedrze, przewodniczyć będzie abp Józef Kupny. Na jej zakończenie  zostaną złożone kwiaty przy figurze Chrystusa Króla. Po kolejnych wykładach nastąpi podsumowanie i zakończenie kongresu. (bu)

21-11-2013