Zatrzymaj rezolucję wymuszającą na krajach członkowskich UE aborcję i permisywną edukację seksualną!

Szanowni Państwo.

W tej sprawie musimy działać wspólnie!

Powstrzymajmy posłów PE przed przyjęciem tzw. raportu Estreli, określanego jako „najbardziej kuriozalny i sfanatyzowany tekst tej kadencji?.

Głosowanie już 10 grudnia! Projekt rezolucji domaga się m.in. powszechnego dostępu do aborcji oraz obowiązku permisywnej edukacji seksualnej. Link do petycji oraz pełny tekst jej uzasadnienia – .

Narzucanie krajom członkowskim tego typu rozwiązań leży poza kompetencjami UE, jednak każda rezolucja będąca wyrazem woli politycznej, może stanowić w przyszłości źródło nacisków na rządy poszczególnych krajów.

O zdeterminowaniu lobbystów raportu świadczy fakt, iż raport już raz odrzucony przez Parlament, zostanie mu przedstawiony w wersji niemal niezmienionej, a projekt alternatywnej rezolucji, akcentujący godność człowieka, został w Komisji całkowicie wycofany z porządku obrad.

Tymczasem narzucane rozwiązania przynoszą już w krajach zachodnich katastrofalne skutki! Jest to wzrastająca u osób nieletnich liczba ciąż, aborcji, chorób wenerycznych oraz wczesnej inicjacji seksualnej.

Przerażającą sytuację rodziców ukazuje niemiecki przykład rodziny Plett z roku 2006. Uczyli dzieci w domu, protestowali wobec programu edukacji seksualnej. Policja wtargnęła do nich, aresztowano matkę, ojcu udało się uciec z dziećmi do Austrii. Oto prawdziwe oblicze postulowanych rozwiązań.

Nie pozwólmy, by zideologizowane stanowisko Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia przełożyło się na wynik głosowania w Parlamencie Europejskim.

Zaprośmy do działania przyjaciół i znajomych!

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK

09-12-2013