Życzenia Wielkanocne 2013

Warszawa, Wielkanoc 2013 r.

 ?<Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki!> (Ant. liturgiczna). Niech ta radość zawsze gości w naszych sercach, aby świadectwo naszej wiary pociągało innych do żyjącego Pana chwały?.

W duchu tych słów Papieża Benedykta XVI (?Regina caeli?, 9 IV 2012) życzymy, aby Rok Wiary pobudził w Księżach Asystentach i Członkach Akcji Katolickiej ?odnowiony zapał apostolski dla wspaniałomyślnego świadectwa ewangelicznego?, a także do ?mądrego prowadzenia stowarzyszeń Akcji Katolickiej? (Benedykt XVI, 21 12012).

Z darem modlitwy i serdecznym pozdrowieniem w Chrystusie Zmartwychwstałym

Bp Mariusz Leszczyński, Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej