AK składa gratulacje Ks. Abp. Wojciechowi Polakowi z okazji mianowania Metropolitą Gnieźnieńskim i Prymasem Polski

Warszawa, 18 maja 2014 r.

J. E. Prymas Polski
Ks. Abp Wojciech POLAK
Metropolita Gnieźnieński

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie

Akcja Katolicka z radością przyjęła wiadomość o mianowaniu Waszej Ekscelencji przez Papieża Franciszka nowym Metropolitą Gnieźnieńskim i Prymasem Polski.

W imieniu  członków stowarzyszenia, skupionych we wszystkich diecezjach, pragnę złożyć Księdzu Arcybiskupowi szczere i serdeczne gratulacje. Niech zaufanie, jakim Ojciec Święty obdarzył  Waszą Ekscelencję przyniesie błogosławione owoce Kościołowi i rzeszy katolików świeckich w naszym kraju.

Pragnę zapewnić, że Akcja Katolicka z zaangażowaniem i oddaniem  będzie wspierała Swego Pasterza, który podejmie misję  kierowania  sprawami  Kościoła w Polsce zawierzając we wszystkim Chrystusowi, zgodnie ze swym biskupim zawołaniem: ?Dominum confiteri Iesum?.

Życzymy, aby w tej nowej posłudze dobry Bóg błogosławił  Waszej Ekscelencji łaską zdrowia, Chrystus prowadził swoimi ścieżkami, a Duch Święty obdarzał pełnią swoich darów.

                                            Z wyrazami najgłębszego szacunku

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Halina Szydełko