Akcja Katolicka popiera. Petycja o odrzucenie wnio­sku w spra­wie raty­fi­ka­cji Kon­wen­cji Rady Europy ?o zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet?

Szanowni Państwo!

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, organizatora obywatelskiego protestu przeciwko ratyfikowaniu szkodliwej „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwracam się z serdeczną prośbą o poparcie tej inicjatywy, poprzez podpisanie petycji na stronie internetowej www.konwencjinie.pl

Konwencja niesie ze sobą niebezpieczeństwo wielce szkodliwych działań wymierzonych w rodzinę, a także w ochronę życia człowieka od poczęcia oraz promuje ideologię gender . Na stronie internetowej www.konwencjinie.pl zamieściliśmy materiały z konferencji „Ratyfikacja 'Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej’ – następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa”, która odbyła się 4 lutego 2014 r. w gmachu Sejmu RP, stanowiące kompendium wiedzy na ten temat.

Petycja wraz z zebranymi podpisami zostanie przekazana Marszałek Sejm RP p. Ewie Kopacz.

W nadziei na współpracę w działaniach na rzecz ochrony rodziny i naszej młodzieży przed demoralizującą ideologią gender , łączę wyrazy szacunku

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
= = = = = = = = = = = = = = =
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
organizacja pożytku publicznego KRS 0000140437
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
biuro: ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
tel./fax (12) 421-08-43
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
www.pro-life.pl
e-mail: biuro@pro-life.pl