Akcja Katolicka w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II

rzym_szydelkomAkcja Katolicka w Polsce z radością oczekuje dnia kanonizacji błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. To wielkie wydarzenie dla Kościoła powszechnego, w którego historię obaj tak mocno zostali wpisani.

Szczególnie bliska jest nam osoba naszego rodaka, któremu tak wiele zawdzięcza nasza ojczyzna, polskie społeczeństwo, gdyż bez jego wsparcia i modlitwy droga do wyzwolenia  od komunizmu byłaby wręcz niemożliwa.

rszym.szydełko1Dziękujemy  Mu za dar otrzymanej wolności i przepraszamy, że nie zawsze potrafimy z niej korzystać, tak jak On by to widział ? w sposób odpowiedzialny, w duchu dojrzałego chrześcijaństwa, zgodnie z ideą dobra wspólnego oraz polskiej racji stanu postrzeganej przez  zaangażowanie i troskę o harmonijny rozwój kraju i narodu w perspektywie roztropnej długomyślności.  ?Trzeba bowiem patrzeć w przyszłość i trzeba zachowywać siły ducha i ciała dla przyszłości?.

rszym.szydełko2Pamiętamy, że Akcja Katolicka w Polsce zawdzięcza Ojcu Świętemu swoje odrodzenie po czasach zniewolenia i to, że może działać, rozwijać się pogłębiając formację chrześcijańską swoich członków,  organizując współpracę katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Składamy hołd Wielkiemu Papieżowi za ten szczególny dar, o który będziemy troszczyć się i zabiegać o jego stałe wzrastanie.

W czasach, które stawiają przed nami tyle wyzwań, a wydarzenia polityczne budzą najżywsze zaniepokojenie, prosić będziemy świętego Jana Pawła II o wstawiennictwo za  dobro Polski, Polaków i całego świata, ufając w siłę modlitwy i łaskę Bożego miłosierdzia.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK