Będziemy sprawdzać, będziemy wyciągać wnioski.

liczy sie tylko rodzianZaledwie tydzień temu cieszyliśmy się, że w Sejmie nie odbyło się drugie czytanie ustawy zezwalającej na ratyfikację ideologicznej Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dziś (24.09.2014) projekt ponownie trafił pod obrady sejmu. Najpóźniej w piątek posłowie przesądzą o jego dalszych losach.  

Akcja Katolicka, podobnie jak wiele innych organizacji katolickich, dostrzega w tym dokumencie wiele niebezpieczeństw. Pod pozornie pozytywnym przesłaniem płynącym z tytułu konwencji, z perfidną bezwzględnością uderza ona w rodziny, w  polską tradycję, w nasz świat wartości. Niezgodna jest również z ustawą zasadniczą, z Konstytucją RP. Kolejny już raz powtórzę, że posłowie powinni zdecydowanie zagłosować za odrzuceniem Konwencji. W przeciwnym razie jednoznacznie zadeklarują, że są wrogami rodziny, wartości, normalności. Są przecież świadomi tego, że jednym z celów tej ustawy jest utrwalenie redefinicji płci i przyzwolenie na prawną akceptację związków nieformalnych, w tym również homoseksualnych, zrównując je z małżeństwem w rozumieniu art. 18 Konstytucji RP.

Dzisiaj zwróciliśmy się do parlamentarzystów zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji z prośbą o odrzucenie, bądź zablokowanie tej szkodliwej legislacji. Jeśli dojdzie do głosowania, będziemy skrupulatnie sprawdzać, jak zagłosowali posłowie polskiego parlamentu. Z tej wiedzy  wyciągniemy wnioski na przyszłość. Kolejne wybory już wkrótce, za rok.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej