Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 47, kwiecień 2014

2Pierwszy w tym roku numer naszego biuletynu ukazuje się w szczególnym czasie. Kościół katolicki w Polsce i na całym świecie przygotowuje się do dnia kanonizacji dwóch papieży: bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II.  Oczekiwanie wpisuje się w tło aktualnych wydarzeń, które mogą niepokoić, zagrażając stabilizacji politycznej nie tylko w naszej części Europy.

Jako  chrześcijanie musimy patrzeć z optymizmem w przyszłość pokładając wiarę i nadzieję w Bogu. Pomaga nam w tym pamięć o błogosławionym, a niebawem już świętym Janie Pawle II. Tak dopełnia się wielkie wołanie Rzymian, którzy 8 kwietnia 2005 roku,  podczas Mszy św. pogrzebowej Ojca Świętego na Placu św. Piotra, wołali: Sancto subito!

I stało się. Głęboko ufam, że Jan Paweł II, znaczenia którego pontyfikatu i nauczania nie sposób przecenić, któremu Akcja Katolicka w Polsce zawdzięcza swoje odrodzenie, jest danym nam przez Boga patronem na trudne czasy; patronem  dla Polski, Europy i całego świata. Powierzajmy mu w modlitwie wszystkie nasze sprawy, pozornie nierozwiązalne problemy, wierząc w Jego skuteczne orędownictwo. Powierzajmy je również św. Janowi XXIII, który równie mocno zapisał się w historii Kościoła powszechnego.

Jako chrześcijanie, jako Polacy doświadczyliśmy niezwykłego daru  pontyfikatu Jana Pawła II. Z jaką radością uczestniczyliśmy się we wszystkich spotkaniach, które dane nam było przeżyć podczas pielgrzymek świętego papieża do Polski i naszych do Wiecznego Miasta.

Miałam ten zaszczyt i szczęście parokrotnie spotkać Ojca Świętego osobiście. W sposób szczególny wspominam jednak spotkanie, kiedy w czasie mojej pierwszej kadencji na stanowisku prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej zostałam przyjęta na audiencji przez Ojca Świętego. Poza wspomnieniem Jego serdeczności, Jego zainteresowania sprawami polskiej Akcji Katolickiej, pozostała niezatarta pamięć papieskiego błogosławieństwa. Znak krzyża nakreślony wówczas na moim czole odebrałam wówczas, i do dzisiaj nie zmieniłam tego przekonania, jako błogosławieństwo dla wszystkich członków Akcji Katolickiej.

Nie zapominajmy o tym. Pamiętajmy o tym zawsze, gdy natykamy się na trudności, niezrozumienie otoczenia, a nawet wrogość pewnych środowisk. Nie  zrażajmy się, bo święty Jan Paweł II, wielki papież, patriota, człowiek niezmiernie życzliwy wszystkim, jest z nami, pamięta o nas, i z pewnością wspiera swym wstawiennictwem.

Wstawiennictwu obu świętych Papieży powierzajmy sprawę pokoju na świecie. Z uwagą wsłuchujemy się w to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wszyscy śledzimy codzienne komunikaty i obserwujemy toczącą się grę polityczną. O sytuacji we Lwowie pisze w swoim felietonie asystent kościelny Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego ks. dr Jacek Uliasz. Otoczmy  modlitwą naszych braci i siostry w wierze. Niech Chrystus Zmartwychwstały triumfuje w radości i pokoju dla całego świata.

Halina Szydełko, Prezes KIAK