Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 48, sierpień 2014

biulKIAK48.-2014.08Za kilka dni do biur DIAK-ów dotrze 48. numer Biuletynu Akcji Katolickiej, w którym prezentujemy najważniejsze wydarzenia z ostatnich miesięcy związane z działalnością Krajowego oraz Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej. Przypominamy w nim tegoroczną pielgrzymkę na Jasną Górę, publikujemy stanowiska oraz listy władz krajowych stowarzyszenia  dotyczące najważniejszych zagadnień społeczno-politycznych. Uwadze Państwa polecam materiały poświęcone  międzynarodowej działalności katolików świeckich zrzeszonych we włoskiej Akcji Katolickiej czy Europejskim Forum Laikatu.

Sporo miejsca zajmują informacje z diecezji. Warto się z nimi zapoznać. Dużo dobrego dzieje się w Białymstoku, Radomiu, Zgierzu i Płocku. Wymieniam tylko te cztery, choć lista DIAK-ów, które nadesłały materiały jest znacznie dłuższa. Ze swej strony pragnę zwrócić uwagę  na teksty poświęcone sylwetkom wspaniałych kapłanów. Takim był bł. ks. Bronisław Komorowski, prekursor Akcji Katolickiej w  Gdańsku w dwudziestoleciu międzywojennym, o którym pisze Antoni Kakareko. Takim był również Sługa Boży ks. Henryk Mosing, wybitny działacz katolicki, naukowiec, później kapłan i opiekun ludności polskiej w zajętym przez Rosjan Lwowie, którego sylwetkę przypomniał w swoim wystąpieniu w częstochowskiej katedrze prezes lwowskiej Akcji Katolickiej Andrzej Jastrembsky.

Dla nas, współczesnych, świadectwo odważnego i odpowiedzialnego kapłaństwa ukazał przykładem swojego życia bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W tym roku obchodzić będziemy 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Do grobu kapelana Solidarności na warszawskim Żoliborzu już za parę tygodni wyruszy kolejna sztafeta, a nasza okładka przypomina o jej poprzednich edycjach. Za pośrednictwem sztafety Akcja Katolicka od kilku lat upamiętnia błogosławionego księdza Jerzego i wszystkich męczenników stanu wojennego w Polsce.

Zachęcam do lektury najnowszego biuletynu.

Bożena Ulewicz